ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ