Η υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

Το ΝΠΔΔ “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη” του Δήμου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

 Παρακάτω ακολουθεί το Έντυπο της Αίτησης για την υπ. αριθμ ΣΟΧ 1/2015:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015
Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 1/2015

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο