Γνωστοποίηση (για την πρόσληψη ενός(1) Ειδικού Συνεργάτη)

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης γν ω σ τ ο π ο ι ε ί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1)  Ειδικού Συνεργάτη, κατηγορίας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.


Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το με α.π. 2876/7-03-2023 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης σχετικά με την γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη.

Α.Π. 2876/07-03-2023 Γνωστοποίηση

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο