Εργασίες στα φρεάτια και στους αγωγούς αποχετευτικού δικτύου Μεγαλόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εργασίες στα φρεάτια και στους αγωγούς αποχετευτικού δικτύου Μεγαλόπολης

Στο πλαίσιο του προγράμματος αντιπλημμυρικής ενίσχυσης και προληπτικής αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων που έχει ξεκινήσει και υλοποιεί ο Δήμος Μεγαλόπολης, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν τρεις συγκεκριμένες εργασίες από εξωτερικούς συνεργάτες στα φρεάτια αποχετευτικού δικτύου της πόλης:

Με την πρώτη εργασία πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών σύνδεσης με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο , η αποκομιδή των φερτών υλικών και η απεντόμωση των εν λόγω φρεατίων.

Η δεύτερη εργασία ήταν η ανύψωση της στέψης κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης έως το ερυθρό υψόμετρο με σκοπό την ανάδειξή τους, καθώς βρίσκονταν υπό του οδοστρώματος της οδού λόγω παλαιότερων ασφαλτοστρώσεων. Με το έργο αυτό διασφαλίστηκε η άμεση επισκεψιμότητά τους σε περίπτωση που απαιτηθεί κάποιου είδους παρέμβαση.

Η τρίτη εργασία είναι η εργασία καταγραφής και αποτύπωσης φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης με την οποία πραγματοποιείται η οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση των φρεατίων.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια για την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, προσπάθεια η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί με τη υλοποίηση του μεγάλου έργου αντιπλημμυρικής προστασίας προϋπολογισμού 850.000,00 ευρώ το οποίο θα αρχίσει να υλοποιείται (για την πόλη και κάποιες Τ.Κ.) στο αμέσως προσεχές διάστημα των επόμενων εβδομάδων.

Για τον Δήμο Μεγαλόπολης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

YYYY1_1.jpg
YYYY2_1.jpg
YYYY_3_1.jpg
YYYY_4_1.jpg

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο