ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Επιτροπές

ΔΗΜΟΣ

Οικονομική Επιτροπή

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Σιέμπος
 3. Θεοφάνης Καλογερόπουλος
 4. Αντώνιος Κυριακόπουλος (Αντ/πρόερδρος)
 5. Ηλίας Κουρής
 6. Βασίλειος Κουρουνιώτης
 7. Βασίλειος Χίνης

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: κα. Τζούβελη Θεώνη, τηλ. 2791360205

 

Εκτελεστική Επιτροπη

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

 1.    Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος – Πρόεδρος
 2.    Ιωάννης Γκρίτζαλης
 3.   Θεοφάνης Καλογερόπουλος
 4.    Παναγιώτης Μανιάτης
 5.    Δημήτριος Σιέμπος

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Αθανασία Κούτσουρα, τηλ: 2791360206

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρο
 2. Μανιάτης Παναγιώτης
 3. Σιέμπος Δημήτριος
 4. Μπελιάς Νικόλαος
 5. Γιώτης Δημήτριος
 6. Κακκαβάς Πολύβιος
 7. Μαρκολιάς Γεώργιος

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Λέφα Δήμητρα, τηλ: 2791360231

Μετάβαση στο περιεχόμενο