Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 2/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 14136 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 26/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 13816 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τετάρτη 17/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 13366 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης, 18/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 11683 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο