Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/06/2021

                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                             

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17/05/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 5001        ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε

Μετάβαση στο περιεχόμενο