Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το χρονικό διάστημα από 9.01.2022 έως 31.12.2023.

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   Μεγαλόπολη      05   –    01   –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:   132 ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την

Μετάβαση στο περιεχόμενο