Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 08/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη     03  –    06    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  6188 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                             ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 18-05-2022

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη     13  –    05    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  5243 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 18/04/2022

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη   14  –  04  –  2022 Αριθμ. Πρωτ.:  4068 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                            

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 06/04/2022

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη     01  –    04    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  3506   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 23/02/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη  18 –    02    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:   1712 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-Δήμαρχο Μεγαλόπολης Τους

Ειδική τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 09/02/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη  04     –    02    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1261 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο- Δήμαρχο Μεγαλόπολης  Τους

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο