Δωρεές – Κληροδοτήματα

Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 κληροδοτήματος Γ.Δ. Πετρόπουλου τοπ. κοιν. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                   

Κατάρτιση – Ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Αθανασίου Π. Νικολόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 3/14-2-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΕΡ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2020    ΘΕΜΑ:

Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ. 9/25-2-2020 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  2/2020   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  2/2020  

Μετάβαση στο περιεχόμενο