Διαγωνισμοί Προσλήψεων

Η υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

Το ΝΠΔΔ “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη” του Δήμου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:  Παρακάτω ακολουθεί το Έντυπο

Η υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

Το ΝΠΔΔ “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη” του Δήμου Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:  Παρακάτω ακολουθεί το Έντυπο

Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη πρόσληψη ΙΔΟΧ έξι ατόμων

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο παρακάτω συνημμένο αρχείο: Παρακάτω ακολουθεί το Παράρτημα της υπ. αριθμ ΣΟΧ 2/2015:   Ανακοίνωση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο