Διαγωνισμοί Προσλήψεων

Πρόσληψη Δασοφυλάκων 4μηνης απασχόλησης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει: την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών (15-06-2022 έως 14-10-2022), συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΟΧ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2021-2022

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες επανακατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ΣΟΧ1/2021, καθαριότητας σχολικών μονάδων. ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΟΧ) ΔΗΜΟΥ

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (ΙΔΟΧ) Πλήρους/Μερικής Απασχόλησης (ΣΟΧ1/2021)

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ΣΟΧ1/2021, καθαριότητας σχολικών μονάδων. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΟΧ)

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (ΙΔΟΧ) Πλήρους/Μερικής Απασχόλησης (ΣΟΧ1/2021)

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ΣΟΧ1/2021, καθαριότητας σχολικών μονάδων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΟΧ)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη 7 υπαλλήλων καθαρισμού σχολικών μονάδων (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει Παρακάτω θα βρείτε την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021, την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση & το Παράρτημα ΙΙ (οδηγίες  συπμλήρωσης αίτησης / απαιτούμενα δικαιολογητικά) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 Αίτηση –

Οριστικοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμο μας. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο τύπου pdf με τους πίνακες κατάταξης ή

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Παρακάτω θα βρείτε σε συνημμένα αρχεία την Ανακοίνωσης

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο