Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών-Δημοπρασίες

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, προϋπολογισμού μελέτης (61.000,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός του έργου: ““Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος’’, προϋπολογισμού μελέτης (29.500,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε.Μεγαλόπολης’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε.Μεγαλόπολης’’, προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός του έργου: “Αναπλάσεις–συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Αναπλάσεις–συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, προϋπολογισμού μελέτης (44.000,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα έντυπα σχετικά με την διακήρυξη του διαγωνισμού: – Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας Καυσίμων 2020  – Περίληψη Διακήρυξης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:”Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο του οικισμού Κοτσιριδίου Τ.Κ. Λεονταρίου”

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα για τον διαγωνισμό: – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Γ.Σ.Υ. – Ε.Σ.Υ. – ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:”Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.Φαλαισίας”

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα για τον διαγωνισμό: – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. – Τ.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ. – Ε.Σ.Υ. – ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:”Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας”

Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά έντυπα που αφορούν στον διαγωνισμό: – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. – Τ.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ. – Ε.Σ.Υ. – ΤΕΥΔ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός έργου με τίτλο:”Αναπλάσεις-συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φαλαισίας”

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα έντυπα σχετικό με τον διαγωνισμό – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Φ.Α.Υ. – Τ.Σ.Υ. – Σ.Α.Υ. – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ. – ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για ανάθεση του έργου με τίτλο: “Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος δημοτικής οδού για την πρόσβαση στην Τ.Κ. Φαλαισίας του Δημου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, λόγω του κατεπείγοντος, προβαίνει σε πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Άρση επικινδυνότητας με επισκευή και συντήρηση τμήματος

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο