Διαγωνισμοί Έργων – Προμηθειών

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 210.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                            ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10 Ταχ. Κώδικας: 222 00 – Μεγαλόπολη Πληροφορίες: Μάρκου Μαριάννα  Email: ty@megalopoli.grΤηλέφωνα: 2791360203    

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: “Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Αποπεράτωση εργασιών ανάπλασης πλατείας Κολοκοτρώνη Δ.Κ. Μεγαλόπολης’’, προϋπολογισμού μελέτης (74.400,00)€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Παρακάτω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, (προϋπολογισμού 313.720,00€). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22/01/2021 και ώρα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’, προϋπολογισμού μελέτης (45.488,12)€. Παρακάτω μπορείτε

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού μελέτης 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, (προϋπολογισμού μελέτης 25.500,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, προϋπολογισμού μελέτης (61.000,00)€. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο