Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών-Δημοπρασίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακήρυσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”, για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ποταμιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος Ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο (ισόγειο), εμβαδού 63,56τ.μ. Τόπος:

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στην τοποθεσία “Υψηλή Παναγιά” της Τ.Κ. Κουρουνιού για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρρύσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλκεφωνίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Καταληκτική ημερομηνία

Διακήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 1η/12/2021, ημέρα Τετάρτη

Προκήρυξη παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης μίας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης (έμπροσθεν του Δημοτικού Μεγάρου)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρρύσει παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης μίας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης (έμπροσθεν του Δημοτικού Μεγάρου) σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου. Η προθεσμία υποβολής

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Οικιστική αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρρχίου (Β’ Φάση), π/σμού 200.000,00€

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)»,  με προϋπολογισμό 200.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).           Οι προσφορές υποβάλλονται

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στην τοποθεσία “Υψηλή Παναγιά” της Τ.Κ. Κουρουνιού για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρρύσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλκεφωνίας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 140.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Μεγαλόπολης’’ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 210.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,

Μετάβαση στο περιεχόμενο