Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών-Δημοπρασίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων – διαγωνισμού: ‘‘Υπογειoποίηση κάδων απορριμμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης”’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, διακηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης ), για την προμήθεια και εγκατάσταση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ² το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση μιας θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου εμβαδού 12,25 μ² το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Μεγαλόπολης της Δ.Ε. Μεγαλόπολης

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, για ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση υποδομών σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγ/λης κατόπιν θεομηνιών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, για ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγ/λης κατόπιν των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021”

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

     EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού – κάτω των ορίων – διαγωνισμού: ‘‘Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022’’

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη  12 /  04  / 2022 http://www.megalopoli.gov.gr e-mail: dimitrios.sinos.kep0489@kep.gov.gr Αρ. Πρωτ.:3951  Πληροφορίες : Δημήτριος  Σίνος Τηλ.: 2791360229 Fax. :

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο : «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης» προϋπολογισμού 578.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταθοπούλου και Π. Κεφάλα 10 Ταχ. Κώδικας: 222 00 – Μεγαλόπολη Πληροφορίες: Κων/να Αθανασοπούλου Email: ty@megalopoli.gr

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακήρυσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”, για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ποταμιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Είδος Ακινήτου: Δημοτικό ακίνητο (ισόγειο), εμβαδού 63,56τ.μ. Τόπος:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο