Λοιπών Επιτροπών

Απόφαση 1/2022 Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αριθμός Απόφασης 1/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης  ΘΕΜΑ:  Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο