Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 13/07/2021

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης». (6ΗΕΨΩΛ8-ΓΜΤ) Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 5/08/2021

Περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Παραδεισίων, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την 14η και 16 η Αυγούστου 2021. (691ΟΩΛ8-Ν5Κ) Περί παραχώρησης χρήσης

Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 12/07/2021

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης». (6ΗΕΨΩΛ8-ΓΜΤ) Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους

Αποφάσεις Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Ιουνίου 2021

Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του διαμορφωμένου κειμένου Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Μεγαλόπολης. (ΩΘ8ΤΩΛ8-1ΗΕ) Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του 1ου Σχεδίου Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021 –

Μετάβαση στο περιεχόμενο