Δημάρχου

Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων»  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη  17 -08 – 2022 Αρίθ. Πρωτ.: 9568 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.    702    / 2022 ΘΕΜΑ : Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

ΑΠΟΦΑΣΗ 670/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 670/2021 “Τροποποίηση της αρίθ. 713/2020 Απόφασης Δημάρχου, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας Αντιδημάρχων”  

Μετάβαση στο περιεχόμενο