Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ 670/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 670/2021 “Τροποποίηση της αρίθ. 713/2020 Απόφασης Δημάρχου, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας Αντιδημάρχων”  

Μετάβαση στο περιεχόμενο