Επαναπροκήρυξη θέσεων πλανόδιου εμπορίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

H Περιφέρεια Πελοποννήσου με την με υπ΄ αρ. 239834/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ947Λ1-Σ4Υ) Επαναπροκήρυξη, προκηρύσσει διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) νέες άδειες πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τριάντα δυο (32) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την,

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο