ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ στις 27/03/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                     Πέμπτη, 26/03/2020

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων:

  1. της ΚΥΑ Β 915/17-03-2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και
  2. της με α.π. 5/2020/18.03.2020 Εγκυκλίου της Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του καταναλωτή
  3. Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ, 20006/20.03.2020 (ΦΕΚ 943/20.03.2020) στην οποία αναφέρεται: (α) ότι σε κάθε αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτή, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (ήτοι παραγωγοί/επαγγελματίες) και (β) η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό- ελεύθερο από αντικείμενα.
  4. Της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040 (ΦΕΚ 988/22.03.2020), στην οποία αναφέρεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των λαϊκών αγορών …. που εμπεριέχουν μετακίνησης από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, έως το Σάββατο 25 Απριλίου 2020.

Ανακοινώνεται ότι:

 

Αύριο, Παρασκευή 27/03/2020, στη Λαϊκή Αγορά Μεγαλόπολης

 

  • Ο τομέας πώλησης Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών προϊόντων, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εκτός του στεγάστρου, δε θα λειτουργήσει.

 

  • Ο τομέας πώλησης Διατροφικών Προϊόντων/Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή οι πάγκοι που τοποθετούνται εντός του στεγάστρου, θα λειτουργήσει κανονικά.

 

  • Ο αριθμός των πωλητών δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να ξεπερνά το 50% του συνόλου των θέσεων πώλησης της αγοράς ανά κατηγορία (επαγγελματίες – παραγωγοί).

 

 

  • Οι επαγγελματίες πωλητές αναπτύσσουν τις εγκαταστάσεις τους αυστηρά στις δύο αριθμημένες θέσεις που τους αναλογούν. Αντίστοιχα οι παραγωγοί σε μία αριθμημένη θέση.

 

  • Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα ονόματα των πωλητών, μετά από κλήρωση, διανεμήθηκαν σε δύο πίνακες: σε αυτούς που θα προσέλθουν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και αυτούς που θα προσέλθουν την επόμενη Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020.

 

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 27-03-2020

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 27-03-2020

 

Για την προστασία των πωλητών και καταναλωτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα που σας έχουν ήδη γίνει γνωστά. Πιο συγκεκριμένα πρέπει:

 

α) οι πάγκοι μεταξύ των πωλητών να βρίσκονται σε απόσταση πέντε (5) μέτρων. Ο ενδιάμεσος χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος από αντικείμενα

 

β) ΌΛΟΙ οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης

 

γ) ΌΛΟΙ οι πωλητές οφείλουν να τοποθετούν, σε εμφανές σημείο του πάγκου τους, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα

 

δ) οι καταναλωτές να μη συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς, αλλά να διατηρούν απόσταση μεταξύ τους.

 

Στο σχεδιάγραμμα της Λαϊκής που θα βρίσκεται αναρτημένο και στον χώρο της αγοράς, αποτυπώνονται οι θέσεις στις οποίες επιτρέπεται να αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις  των πωλητών.

 

Η τήρηση του σχεδιαγράμματος και του ελέγχου ταυτοπροσωπίας των πωλητών λαϊκών αγορών θα γίνει από τις Αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές.

 

Γνωστοποιείται στους πωλητές και το αγοραστικό κοινό, ότι  ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς, θα απολυμανθεί τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη της λειτουργίας της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2020.

 

Για τη λειτουργία της Λαϊκής αγοράς της Παρασκευής 03/04/2020, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Σιέμπος

ΣΧΕΔΙΟ Λαϊκής_αποστάσεις
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ εμπορων για 27.03.2020
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ παραγωγών 27.03.2020

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο