Ενημέρωση

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Κοινότητα Βάστα

Ύστερα από το αίτημα του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιου Χριστογιαννόπουλου 20 Ιανουαρίου 2023, προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα,  κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 30/01/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 1046 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως την

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τον

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης’’.

Ο Δήμος διακηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα για τα καύσιμα και τα λιπαντικά για

Πρόσκληση ειδικής τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 13/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη    09  –    01    –   2023 Αριθμ. Πρωτ.:   232 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης Τους

Μετάβαση στο περιεχόμενο