Έναρξη διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΕΔ που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σας ενημερώνει για τις νέες διοικητικές διαδικασίες που μπορούν να διεκπεραιώνονται πλέον και μέσω των ΚΕΠ.

Ειδικότερα, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες μέσω διασύνδεσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ:

1.ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

-βεβαίωση χρόνου ανεργίας

-βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας

-βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών

-βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

-βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

-βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών

2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (Ν. 3996/2011, Ν. 4302/2014).

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Β) Έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο AMΚΑ του δικαιούχου.

Το προσωπικό των ΚΕΠ είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία στα καταστήματα των Κ.Ε.Π και στα κάτωθι τηλέφωνα: ΚΕΠ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2791360282,283,  ΚΕΠ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 2791061723, ΚΕΠ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΟΣ 2791031214

Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο