ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ). 2. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή προμηθειών. 3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Καταραχούλια¨ Τ.Κ. Ισώματος Καρυών Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή προμηθειών. 4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα «Ανάδειξη Ιεράς Μονής Παναγίας Νέας Εκκλησούλας (Μερζέ)». 5. Ενημέρωση για το έργο «Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου και Εκθεσιακών Χώρων στο Τ.Δ. Ισώματος Καρυών». 6. Συζήτηση για το έργο ¨Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ¨ σχετικά με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στα πλαίσια της ΜΠΕ του έργου και συγκεκριμένα για τη διαχείριση του υλικού τύπου κομπόστ (CLO). Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των ως άνω αναφερόμενων θεμάτων για την άμεση προώθησή τους, καθώς και την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο