Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, 19/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 10976

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14.15 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος προκειμένου να υποβληθεί έγκαιρα το αίτημα πρόσληψης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  Μεγαλόπολη 19 – 09 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο