Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 11/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Μεγαλόπολη     10  – 11 – 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.:  13588
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Τους Δημοτικούς  Συμβούλους  – Δήμου Μεγαλόπολης.

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης

Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα  10:00 π.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

1.   Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Εγκολπίου & Επιστήθιου Σταυρού για το νέο Μητροπολίτη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος, για την άμεση προώθησή του, στο πλαίσιο της διεξαγωγής  τελετής ενθρόνισης του νέου Μητροπολίτη Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρου, που θα γίνει στη Μεγαλόπολη,  στις 20/11/2022.

    Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

·    Χρόνος Έναρξης Συνεδρίασης: 10:00

·    Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης:  10:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6972052847), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο