ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη, 11/03/2013 Αριθμ. Πρωτ:4004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γιανναίων Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Μεγαλόπολης την 26η Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 20,00 ευρώ μηνιαίως. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική ποσού 24,00 Ευρώ σε Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: ΄Αννα Σαφλαγιούρα @ Ζαφειρία Κοτέλου , Τηλ. Επικοινωνίας 27913-60307 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο