ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014 και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στο Δήμο μας από πολίτες, ενημερώνουμε ότι: 1. Οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας. Οι πολίτες της Ε.Ε. που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου διαμονής τους. Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εγγραφής Στην περίπτωση που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2014, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2014. 2. Οι πολίτες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος μεταδημότευσης, από άλλο Δήμο προς το Δήμο Μεγαλόπολης ή αντιστρόφως, προκειμένου να εγγραφούν στους οικείους εκλογικούς καταλόγους που θα ισχύσουν στις προσεχείς Ευρωπαϊκές και Δημοτικές Εκλογές, μπορούν να απευθύνονται στις οικείες Υπηρεσίες Δημοτολογίων, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014. 3. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μεγαλόπολης και επιθυμούν να επιβεβαιώσουν το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο ψηφίζουν, μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Δημοτολογίου του Δήμου. Εφόσον επιθυμούν να αλλάξουν εκλογικό διαμέρισμα για τις προσεχείς Ευρωπαϊκές και Δημοτικές Εκλογές μπορούν να προσέρχονται στην ανωτέρω Υπηρεσία , έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014. ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο