Έκδοση προπληρωμένων καρτών για τους δικαιούχους επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                   

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

                                                                 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΕΒΑ – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

 

    Την Πέμπτη 16/04/2020 πιστώθηκε λόγω Πάσχα στους δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ που διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ένα χρηματικό ποσό ανάλογο των μελών της οικογένειας, αντί τροφίμων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

    Για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ που διαθέτουν προπληρωμένη κάρτα άλλης τράπεζας                                  

    ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ   ότι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εκδοθεί

στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   Κάρτα  prepaid visa carta Κοινωνικής Αλληλεγγύης   και θα πιστωθεί με το  χρηματικό ποσό  που δικαιούνται  από το  ΤΕΒΑ, αντί τροφίμων.  Για την έκδοση της κάρτας  θα πρέπει  οι δικαιούχοι να καταθέσουν από Τετάρτη  22-4-2020  και  έως Τρίτη 28-4-2020 τα εξής δικαιολογητικά:

 α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (φωτοτυπία)

 β) τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φορολογικής δήλωσης  ή  λογαριασμό ΔΕΗ (για επιβεβαίωση κατοικίας)   και

 γ) λογαριασμό τηλεφώνου κινητού ή σταθερού (για επικοινωνία)

       Τα δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο που θα φέρει το όνομα του δικαιούχου και θα κατατεθούν στο Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

(Παπαναστασίου 30) στην είσοδο του οποίου θα υπάρχει ειδικό κουτί με την ένδειξη «Δικαιολογητικά ΤΕΒΑ»  ή εναλλακτικά θα αποσταλούν σε μορφή pdf  στο email:  kpapolites@yahoo.gr

Πληροφορίες: 2791360300,  2791360312

  

Ο Πρόεδρος

 

Κυριακόπουλος Αντώνιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο