Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on Οκτώβριος 11, 2018
Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη…

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2018

on Οκτώβριος 11, 2018
Μεγαλόπολη 11 - 10 - 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 12324 Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του…

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 25-09-2018

on Σεπτέμβριος 21, 2018
Μεγαλόπολη 21 - 09 - 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 11377 Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του…

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19-09-2018

on Σεπτέμβριος 14, 2018
Μεγαλόπολη 14 - 09 - 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 11057 Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του…

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09-08-2018

on Αύγουστος 08, 2018
Μεγαλόπολη 08 - 08 - 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 9763 Σας προσκαλούμε όπως, την 9η του…