Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (214/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ)
  Ημ/νια: 14/12/2018 13:30:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΧ0ΛΩΛ8-ΔΨΟ
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- Ετήσια Υπηρεσία ανεξάρτητου ελεγκτή (DPO) της προσαρμογής του ΓΚΠΔ στο Δήμο Μεγαλόπολης.
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:58:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΟΩΩΛ8-ΥΧ4
 3. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ, Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ & Τ.Κ. ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ"
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:47:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΠΓΩΛ8-Η0Π
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ"
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:34:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΙ1ΔΩΛ8-ΦΥΚ
 5. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:33:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 61Μ5ΩΛ8-91Β
 6. Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 441/2018 Α.Ο.Ε ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:08:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΖΘ4ΩΛ8-4Γ2
 7. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- Υπηρεσία προσαρμογής των υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης για συμμόρφωση με το Γ.Κ.Π.Δ. και ετήσιες αναθεωρήσεις
  Ημ/νια: 14/12/2018 12:04:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 72ΜΑΩΛ8-ΝΦ2
 8. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:" ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ"
  Ημ/νια: 14/12/2018 11:56:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΘΤΩΛ8-ΜΙ8
 9. Θέμα: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2018
  Ημ/νια: 14/12/2018 11:07:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΒΨΩΛ8-Α21
 10. Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. 12020/5-10-2018)
  Ημ/νια: 14/12/2018 10:38:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 723ΙΩΛ8-Ρ47