Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ».
  Ημ/νια: 22/09/2020 14:12:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΕΩΖΩΛ8-Υ2Β
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ WC 4oυ ΝΗΠIAΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’.
  Ημ/νια: 22/09/2020 14:09:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 61ΚΜΩΛ8-ΩΚ7
 3. Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ (ΣΑΤΑ_ΠΟΕ)
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:53:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΑΣΨΩΛ8-Υ7Ζ
 4. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2020 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. 48599/30-7-2020)
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:53:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΕ8ΚΩΛ8-2ΜΖ
 5. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2020 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ. Α.Π.48599/30-07-2020)
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:53:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΑΓ0ΩΛ8-ΚΛΗ
 6. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:53:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΔΚ1ΩΛ8-1Ψ9
 7. Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:53:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6Ν6ΥΩΛ8-ΚΤΟ
 8. Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Εργασίες μόνωσης και ελαιοχρωματισμού στο κτίριο της δομής του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ ) και του Πνευματικού Κέντρου “Ο Πολύβιος”»».
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:51:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 96ΛΝΩΛ8-870
 9. Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την προμήθεια παζλ δαπέδου για τη δομή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ )».
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:37:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΓΜΩΛ8-ΠΝ3
 10. Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης».
  Ημ/νια: 22/09/2020 12:33:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΓΗΩΛ8-Ρ84