Διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ανάθεση προμήθειας ειδών ξυλείας για την κατασκευή της εξέδρας πραγματοποίησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Μεγαλόπολης, “Καλοκαίρι 2017”.
  Ημ/νια: 20/07/2017 15:24:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ1ΞΟΩΛ8-Ι0Ω
 2. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΡ2ΞΩΛ8-Β49
 3. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΑΦΗΩΛ8-443
 4. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΚΝΩΛ8-22Η
 5. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 73Ρ0ΩΛ8-323
 6. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΠ1ΚΩΛ8-ΝΚΝ
 7. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 7ΑΞΥΩΛ8-ΡΕΟ
 8. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
  Ημ/νια: 20/07/2017 14:25:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΛΜΔΩΛ8-ΩΞ2
 9. Θέμα: Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών
  Ημ/νια: 19/07/2017 14:30:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΠΝΩΛ8-ΨΘΩ
 10. Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Ημ/νια: 19/07/2017 12:56:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  ΑΔΑ: ΩΒΕΑΩΛ8-ΚΜΑ