Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

on Σεπτέμβριος 21, 2018
- Διακήρυξη Σύμβασης - Τεχνική Έκθεση - Συγγραφή Υποχρεώσεων - ΤΕΥΔ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ"

on Σεπτέμβριος 19, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ22 200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Μεγαλόπολη 18-09- 2018Αριθμός Πρωτοκόλλου : 11195 Π Ε…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"

on Σεπτέμβριος 19, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ22 200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Μεγαλόπολη 18-09- 2018Αριθμός Πρωτοκόλλου : 11194 Π Ε…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΔ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ"

on Ιούνιος 11, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Μεγαλόπολη 08 - 06- 2018 ΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6905 22…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα"

on Ιούνιος 11, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Μεγαλόπολη 08-06- 2018 ΔΗΜΟΣ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 6904 22 200…