Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ"

on Νοέμβριος 20, 2017
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Περιγραφικό τιμολόγιο…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης"

on Νοέμβριος 20, 2017
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Προϋπολογισμός - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Περιγραφικό Τιμολόγιο…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας"

on Νοέμβριος 16, 2017
- Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού - Διαβιβαστικό Μελέτης - Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Γενική Συγγραφή…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού προς οικία Μητρόπουλου ΤΚ Ίσαρη"

on Νοέμβριος 16, 2017
- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού - Αίτηση Συμμετοχής - Προϋπολογισμός - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ειδική…

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Μεγαλόπολης

on Σεπτέμβριος 28, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΥΔ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδότοπων ΔΕ Φαλαισίας

on Σεπτέμβριος 27, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΥΔ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -Οικονομική Προσφορά - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ…

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου ΤΚ Καρύταινας"

on Σεπτέμβριος 26, 2017
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΣΥ_ΦΑΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ…