Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος διεκδικεί ο Δήμος

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16- 10-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος διεκδικεί ο Δήμος

Ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του μετά από συναντήσεις και συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον αντιπερειφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, τον Γενικό Δ/ντη της ΑΝΚΟ και παράγοντες της κυβέρνησης, κατέληξαν στην κατάθεση πρότασης νόμου με αντικείμενο το Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος στις Περιφέρειες της χώρας όπου εξορύσσεται ο λιγνίτης και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτικούς σταθμούς.

Η διεκδίκηση του ειδικού τιμολόγιου κρίνεται αναγκαία:

α) Στην αντιστάθμιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής υποβάθμισης για τις συγκεκριμένες περιοχές που λειτουργούν ορυχεία και λιγνιτικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Στην αποκατάσταση του συγκριτικού περιβαλλοντικού, οικονομικού και ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που προκαλεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις εν λόγω περιοχές της χώρας.

γ) Στην προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως των συγκεκριμένων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που υφίστανται αυτές από τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε σχέση με τις λοιπές περιοχές της χώρας.

Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Στις Περιφέρειες της χώρας όπου εξορύσσεται λιγνίτης και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτικούς σταθμούς, θεσπίζεται ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) προκειμένου για τους οικιακούς καταναλωτές και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές – κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης , ως αντισταθμιστικό όφελος για τη λειτουργία των θερμικών λιγνιτικών σταθμών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις περιοχές αυτές και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συνεπάγεται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε αυτές.

Η κατά τα ανωτέρω έκπτωση που παρέχεται επί των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κυμαίνεται μεταξύ 20% έως 40%, προκειμένου για τους οικιακούς καταναλωτές και μεταξύ 40% έως 50% προκειμένου για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές -κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και υπολογίζεται επί των τιμών πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν για τους αντίστοιχους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Γίνεται κατανοητό ότι αν το σχέδιο νόμου γίνει δεκτό από την κυβέρνηση και γίνει νόμος του κράτους, εκτός από την κοινωνική παροχή μειωμένου τιμολογίου στου Δημότες , ανοίγονται νέοι ορίζοντες ανάπτυξης για τον Δήμο μας αφού το Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος θα αποτελεί σοβαρό κίνητρο επενδύσεων και εργασιών.

Στην κατεύθυνση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση στις 9-10-2017 αποφάσισε την διεκδίκηση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας του Ειδικού Εκπτωτικού Τιμολογίου Ηλεκτρικού Ρεύματος για το σύνολο του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η συγκεκριμένη διεκδίκηση, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος κ. Διονύσης Παπαδόπουλος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διεκδικήσεων και στόχευσης της Δημοτικής Αρχής σχετικών με την λιγνιτική παραγωγή (διεκδίκηση εδαφών, διεκδίκηση αποζημιώσεων ρύπων κλπ.)

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο