ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/09/2014 – ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, τα αποτελέσματα για τα Δημόσια ΙΕΚ και την εισαγωγή σπουδαστών για το β εξάμηνο του 2014. Ειδικότερα στο ΙΕΚ Μεγαλόπολης, οι 90 επιλεγμένοι σπουδαστές θα τοποθετηθούν σε 3 τμήματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίες είναι: – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τα ονόματα αναρτήθηκαν την Παρασκευή 19/09/2014, ενώ δίνονται οδηγίες για την εγγραφή των εισαχθέντων. Οι επιτυχόντες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 19/09/2014 μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι ή από 14:30 έως 16:00 στο Κ.Ε.Π. Λεονταρίου ώστε να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, και δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους. • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία). • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014). Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής. Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Εκ του Δήμου Μεγαλόπολης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο