Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την 175/2022 απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΡΟΩΣΩΛ8-502) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2022.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο