Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την 274/2022 απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΦΕΩΛ8-9Β2) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2022.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο