Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την 39/2023 απόφαση έγκρισης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΟΡΠΩΛ8-1Κ6) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2022.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο