Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή

Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή
Πολύβιος Κακκαβάς  Πρόεδρος
Μαρκολιάς Γεώργιος Μέλος
Κουρέτας Γεώργιος Μέλος
Σβερκούνος Ηλίας Μέλος
Δάρρας Αθανάσιος Μέλος
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Μέλος
Τσόπελας Ιωάννης Μέλος
Μπούρας Θεόδωρος  Μέλος 
Κατσούλας Ηλίας Μέλος
Πεζούλας Κων/νος Μέλος
Δημητρακοπούλου Κουρκούλη Αγγελική  Μέλος
   
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή »