Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τζιούβελης Νικήτας – Πρόεδρος

Τακτικά Μέλη:

1.  Μπάζιος Ιωάννης

2.  Μανιάτης Χρήστος

3.  Δάρρας Αθανάσιος

4.  Τσιριγώτης Σπυρίδω

5. Μπελιάς Νικόλαος

6.  Δημόπουλος Χρήστος

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1.  Σβερκούνος Ηλίας

2. Δούκουρης Ανδρέας

3. Κουρέτας Γεώργιος

4. Κερκεμέζος Νικόλαος

5.  Τσουπλέκας Ευάγγελος

 

Επικοινωνία: - Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 3ος Όροφος,

                               τηλ. 2791360205 – 269