Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης

Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης
14 Ιουλ
2020


Παρακάτω θα βρείτε όλα τα έντυπα σχετικά με την διακήρυξη του διαγωνισμού:

- Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας Καυσίμων 2020 

- Περίληψη Διακήρυξης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Τ.Ε.Υ.Δ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Ιούλιος 2020 15:58