Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Σούλου"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Σούλου"
05 Δεκ
2017

- Διακήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΥΔΥ

- Αίτηση Συμμετοχής

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 13:17