Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος"
29 Νοε
2017

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αίτηση συμμετοχής

- ΤΕΥΔΥ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 16:12