Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος"
29 Νοε
2017

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αίτηση συμμετοχής

- ΤΕΥΔΥ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 16:12