Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ"
20 Νοε
2017

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Προϋπολογισμός

- Περιγραφικό τιμολόγιο

- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

- ΤΕΥΔΥ

- Αίτηση συμμετοχής

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Νοέμβριος 2017 10:45