Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας"
16 Νοε
2017

- Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή 

- Προϋπολογισμός

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΥΔΥ

- Περιγραφικό Τιμολόγιο

- Αίτηση Συμμετοχής

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 15:15