Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού προς οικία Μητρόπουλου ΤΚ Ίσαρη"

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Διαμόρφωση Δημοτικής Οδού προς οικία Μητρόπουλου ΤΚ Ίσαρη"
16 Νοε
2017

- Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

- Αίτηση Συμμετοχής

- Προϋπολογισμός

- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

- ΤΕΥΔΥ

- Περιγραφικό τιμολόγιο

- Διαβιβαστικό Μελέτης

- Τεχνική Περιγραφή

- Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Νοέμβριος 2017 15:23