Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διακήρυσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο:”Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης”, για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας με την  τοποθέτησης του σε 5 παιδικές χαρές του Δήμου Μεγαλόπολης, συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, Μαραθούσας, Βάγγου, Καρύταινας, Λεονταρίου & Μεγαλόπολης (πλατεία Πολυβίου), συνολικής δαπάνης 199.968,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/12/2021 και ώρα 15:00 μέσω της χρήσης του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)/Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr.


Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη καθώς και όλα τα απαράιτητα έγγραφα για τον διαγωνσιμό

Διακήρυξη_signed

Περίληψη Διακήρυξης_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΕΕΣ.pdf_signed

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο