ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης για την συζήτηση των (19) θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής αφορούσαν την συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και τον ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013. Με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ότι: ‘Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης’ Από τα μέχρι τώρα διαλαμβανόμενα και λεχθέντα και για την ορθή ενημέρωση, ουδείς από τους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας ή άλλος δημοτικός σύμβουλος των μειοψηφιών προσήλθε στο γραφείο της γραμματειακής υποστήριξης του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Προφανώς οι συνάδελφοι της μειοψηφίας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρούν και εννοούν ‘ως δικαίωμα’ για ενημέρωση και γνώση των θεμάτων την ‘κατ’ οίκον’ αποστολή των σχετικών στοιχείων με υπάλληλο ή κλητήρα του Δήμου, γεγονός το οποίο από πουθενά δεν προκύπτει. Στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρξε πλήρης φάκελος με τα σχετικά στοιχεία όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και όπως είχαν ήδη τηλεφωνικών ενημερωθεί οι επικεφαλείς των παρατάξεων της μειοψηφίας από την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου εκκρεμούσε η οριστικοποίηση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος ( που αποτελούσε το προτεινόμενο σχέδιο της πλειοψηφίας), μετά από κάποιες αλλαγές που προέκυψαν μετά την διαβούλευση με την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου. Πρέπει να σημειωθεί και να γίνει αποδεκτό ότι μετά από άκαρπες τηλεφωνικές εκκλήσεις την Κυριακή 20 Ιανουαρίου και την τελική τηλεφωνική επικοινωνία που επετεύχθη με τους επικεφαλής για την παραλαβή πλήρους φακέλου με φωτοτυπίες όλων των στοιχείων και του σχεδίου του Τεχνικού προγράμματος, η θέση τους και η απάντησή τους ήταν ότι θα έρθει στο γραφείο του Δήμου δικός τους εκπρόσωπος να παραλάβει τα σχετικά στοιχεία και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. Δηλαδή οι ίδιες οι μειοψηφίες με την δική τους επιλογή καθόρισαν τον χρόνο της ενημέρωσής τους που σήμερα επικαλούνται ως άρνηση ενημέρωσης και ως οργανωμένη πραξικοπηματική και μη δημοκρατική συμπεριφορά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από όλα τα παραπάνω, για ποια άρνηση του Προέδρου μιλάμε και σε ποια μη δημοκρατική συμπεριφορά αναφερόμαστε; Εάν, ίσως, δεν είναι μηδενισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, του ανώτατου θεσμικού οργάνου του Δήμου και απαξίωση της λειτουργίας του, ή αν δεν ενέχει σκοπιμότητα η ομαδική αποχώρηση των Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας από την συνεδρίαση, ας είναι περισσότερο ειλικρινείς οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας σε αυτό που επιδιώκουν να πετύχουν με την συμπεριφορά τους αυτή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο