ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία ¨ Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών σύνδεσης με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μεγαλόπολης¨ προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ.

Η εργασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας το Δήμου ενόψει της χειμερινής περιόδου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια κάνουν την πρόληψη στον τομέα αυτό απαραίτητη και επιτακτική ανάγκη.

Οι κύριες παρεμβάσεις αφορούν εργασίες καθαρισμού του συνόλου των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης. Η εργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανύψωση των εσχαρών των φρεατίων και τον καθαρισμό τους, πλύσιμο με πλυστικό μηχάνημα υψηλής πιέσεως τόσο των φρεατίων όσο και των συνδετήριων αγωγών που καταλήγουν στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, καθώς και την απεντόμωση των εν λόγω φρεατίων.

Η ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι σε 60 ημέρες.

Για τον Δήμο Μεγαλόπολης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο