Ένταξη της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
13 Μαϊ
2019

Ένταξη της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Μια ακόμη εξασφάλιση χρηματοδότησης έρχεται να προστεθεί στη σειρά εντάξεων έργων και προμηθειών για τον Δήμο Μεγαλόπολης Με 137.096,77 ΕΥΡΩ χρηματοδοτείται ο Δήμος Μεγαλόπολης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν:

• στην αναβάθμιση-βελτίωση του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου των οικισμών Παραδείσια και Φαναϊτη

• στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού προς τους οικισμούς του Δήμου Μεγαλόπολης Παραδείσια και Φαναϊτη,

• στη μείωση των διαρροών.

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παπαδόπουλος Διονύσιος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου, τόνισε την σπουδαιότητα που έχει στον ευαίσθητο τομέα της ύδρευσης στις συγκεκριμένες κοινότητες.

Εκ του Δήμου