Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την αποπεράτωση έργου κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την αποπεράτωση έργου κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης
11 Ιουν
2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την αποπεράτωση έργου κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκήρυξε στις 07-06-2018 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο αποπεράτωσης εργασιών κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 195.000,00 ευρώ.

Θα κατατίθενται προσφορές μέχρι Τρίτη 09/07/2018 και ο ανάδοχος θα αναδειχθεί την Παρασκευή 13/07/2018.

Με το έργο γίνεται καθαίρεση των λιθοδομών της πρόσοψης του Κοιμητηρίου, συνολικού μήκους 300,00 μέτρων, κατασκευάζονται νέες λιθοδομές μιας και δύο όψεων στα σημεία που θα γίνει η καθαίρεση, μέσου ύψους 1,20 μέτρων, ανακατασκευάζονται τσιμεντοστρωμένες διαδρομές, που φέρουν φθορές και κατασκευάζεται σταμπωτό δάπεδο στους διαδρόμους του Κοιμητηρίου, εγκιβωτισμένου με κράσπεδα κήπου.

Για τον Δήμο Μεγαλόπολης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 15:19