Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικτύου Ενεργειακών Δήμων σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παύσης λειτουργίας της Μεγαλόπολης III

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, 21.11.2019                                                                                                                                                                                     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, μαζί με τους ενεργειακούς Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, συμπράττουν στον αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών που αναμένεται να έχει η πολιτική της απολιγνιτοποίησης στις περιοχές μας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που επιβάλλουν οι συνθήκες.

Ένας από τους πρώτους στόχους που έχει τεθεί από κοινού είναι η αποτροπή της πρόωρης παύσης της Μονάδας ΙΙΙ στη Μεγαλόπολη, καθώς πρόκειται να προκαλέσει άμεσες και απρόβλεπτες συνέπειες στη λειτουργία του ενεργειακού κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων έλαβε ομόφωνη σχετική απόφαση στις 19/11/2019, την οποία αποστέλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπου ζητείται η μετάθεση της παύσης λειτουργίας της Μεγαλόπολης ΙΙΙ στο χρόνο λήξης της άδειας λειτουργίας της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και δίκαιη μετάβαση της περιοχής μας, με την ισχυρή και ουσιαστική υποστήριξη της Πολιτείας, όπως έχει ήδη δεσμευτεί.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, με διαφάνεια, σε συμπόρευση με το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, τους τοπικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και όλη την κοινωνία του λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι η ομαλή πορεία μας στη μεταλιγνιτική περίοδο, δίνοντας μάχη με το χρόνο για να σχεδιάσουμε όσα έχουν καθυστερήσει.

Ακολουθεί Πρακτικό της σχετικής Απόφασης του Δ.Σ. του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων:


   

«Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  1o

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

_________________

      Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα, στις 19 Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09.30 π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.  Γιαννάκης Βασίλειος, Πρόεδρος-Δήμαρχος Φλώρινας

2.  Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης

3. Μπιτάκης ΄Ανθιμος,  Δήμαρχος Αμυνταίου

4.  Πλακεντάς Παναγιώτης,  Δήμαρχος Εορδαίας

5.  Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος,  Δήμαρχος Μεγαλόπολης

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

            ———–

ΑΡΙΘΜ.1/2019: «Σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παύσης λειτουργίας της Μεγαλόπολης ΙΙΙ στο έτος λήξης της άδειας λειτουργίας της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και δίκαιη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο».

Κάνοντας την εισήγηση του ο κος Πρόεδρος αναφέρει πως είναι μια συνεδρίαση που γίνεται παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού συμβουλίου υπό το φως διαφόρων εξελίξεων , που έχουν να κάνουν με την πρόωρη παύση των Μονάδων της Δ.Ε.Η. και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις Τοπικές κοινωνίες και συγκεκριμένα :

Η λειτουργία της Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ (Μεγαλόπολη ΙΙΙ) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε., η οποία έχει εγκαταστημένη ισχύ 300 MW και άδεια λειτουργίας έως το έτος 2025, ενδέχεται να παύσει πρόωρα τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Μια τέτοια εξέλιξη:

  • οδηγεί σε βέβαιη και σοβαρότατη υπολειτουργία του ενεργειακού κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., και ειδικότερα των ενεργών λιγνιτωρυχείων του, καθώς θα απομείνει σε λειτουργία μόνον η λιγνιτική Μονάδα IV. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα τεθούν σε κίνδυνο α) οι εργαζόμενοι που ήδη εργάζονται στη Μεγαλόπολη ΙΙΙ και τα λιγνιτωρυχεία, β) οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους συγκεκριμένους χώρους και γ) οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το παραπάνω προσωπικό κατοικεί, στην πλειοψηφία του, στο Δήμο Μεγαλόπολης και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού του, είναι αναπόφευκτη η οικονομική ζημιά που πρόκειται να υποστεί η τοπική οικονομία, σε βαθμό που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κοινωνική συνοχή του.

 

  • θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του Συστήματος Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Μεγαλόπολη ΙΙΙ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων αφού άκουσαν τα παραπάνω, εκτιμούν ότι η επίκληση, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οποιονδήποτε οικονομικών λόγων σχετικά με την αναγκαιότητα πρόωρης παύσης λειτουργίας της Μεγαλόπολης ΙΙΙ, δε μπορεί να αψηφά τον ορατό κίνδυνο να τεθεί σε «ξαφνικό θάνατο» το Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης και αφού προέβησαν σε διαλογική συζήτηση όπου υπήρξε ταύτιση απόψεων,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προβούν σε αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκειμένου να μεταθέσει το χρόνο παύσης λειτουργίας της Μεγαλόπολης ΙΙΙ στο έτος λήξης της άδειας λειτουργίας της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και δίκαιη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο, με την ισχυρή και ουσιαστική υποστήριξη της Πολιτείας, όπως έχει ήδη δεσμευτεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το Λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης οδηγείται σε βίαιη μετάβαση, σε ένα θολό τοπίο.    

Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

…………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων

Πιστό Αντίγραφο

Φλώρινα 21-11-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      Βασίλειος Γιαννάκης

      Δήμαρχος Φλώρινας

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο