Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2015

Μεγαλόπολη 17 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 22165

Κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 21889/11.12.2015 έγγραφης Πρόσκλησης, σας ενημερώνουμε ότι, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η τακτική ειδική συνεδρίαση της 17ης του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ., για τη συζήτηση του θέματος «περί έγκρισης του Απολογισμού του Δήμου Γόρτυνος (πρώην) οικ. έτους 2015» σε νεώτερη συνεδρίαση, μετά τη λήψη νέας απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαλόπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο